SẢN PHẨM
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức  Công ty
TNHH Một Thành viên Xi măng Quang Sơn


Thời điểm hiện nay:

Tổng số cán bộ công nhân : 416 người

Trình độ chuyên môn:


- Đại học và trên đại học : 107 người

- Trình độ cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật: 252 người

- Nhân viên phục vụ và lao động phổ thông: 57 người

Các tổ chức đoàn thể:

- Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Đảng bộ có 58 đảng viên, chiếm tỉ lệ 13,9% CBCNV trong Công ty.

- Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Có 416 đoàn viên, chiếm tỉ lệ 100 % người lao động trong Công ty.

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Có 103 đoàn viên thanh niên, chiếm tỉ lệ 24,7 % CBCNV trong Công ty.

LIÊN HỆ

Công ty TNHH Một Thành viên Xi măng Quang Sơn
Địa chỉ: Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (+84)208 382 3228
Fax: (+84)208 382 3243
Email: [email protected]
Website: ximangquangson.vn/ximangquangson.com.vn
MST: 4600964966 do Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/07/2011
Người chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Ngọc Phương, Phó Giám đốc Công ty

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

       

HỖ TRỢ


Thiết kế và phát triển: Gamma NT