SẢN PHẨM
Quản lý chất lượng


Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO


Công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn đang áp dụng đồng thời 3 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO:

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015/TCVN 14001:2010

- Hệ thống quản lý năng lực của phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2005

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015:

Để đạt được hiệu quả cao trong sản xuất và kinh doanh, ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty xi măng Quang Sơn đã ý thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. QSCC đã phối hợp với Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2015. Hệ thống đã được áp dụng trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của QSCC.

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Công ty xi măng Quang Sơn là công cụ cung cấp những chuẩn mực cho các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh; giúp cho cán bộ, công nhân viên thực hiện việc quản lý, kiểm soát chất lượng môi trường và công việc một cách nhất quán, khoa học, hiệu quả.

Công nghệ tiên tiến của Xi măng Quang sơn hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu cao nhất về an toàn cho môi trường.

Ngày 11/10/2012, Công ty Xi măng Quang Sơn đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.
 
Hệ thống quản lý năng lực Phòng Thí nghiệm ISO 17025:2005

Công ty xi măng Quang Sơn được trang bị 01 phòng thí nghiệm đồng bộ hiện đại, toàn bộ thiết bị phân tích, dụng cụ thí nghiệm được sản xuất bởi các Hãng nổi tiếng của Pháp; Đức và các nước Châu Âu khác. Để đánh giá được năng lực của phòng thí nghiệm về con người, hệ thống quản lý, quy trình vận hành, thiết bị... Công ty xi măng Quang Sơn đã thiết lập hệ thống quản lý theo ISO 17025:2005.

Mọi hoạt động của phòng thí nghiệm đều tuân thủ các quy định của hệ thống, giúp cho việc kiểm soát chất lượng được chặt chẽ, kết quả phân tích, thử nghiệm chính xác, tạo niềm tin cho khách hàng.

3 hệ thống QLCL nói trên đã giúp QSCC tiến từng bước vững chắc trong quá trình phát triển.

Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 / ISO9001:2015
Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 14001:2015 / ISO 14001:2015XMQS

 


LIÊN HỆ

Công ty TNHH Một Thành viên Xi măng Quang Sơn
Địa chỉ: Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (+84)208 382 3228
Fax: (+84)208 382 3243
Email: [email protected]
Website: ximangquangson.vn/ximangquangson.com.vn
MST: 4600964966 do Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/07/2011
Người chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Ngọc Phương, Phó Giám đốc Công ty

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

       

HỖ TRỢ


Thiết kế và phát triển: Gamma NT