SẢN PHẨM
Thành tựu đạt được

“Xi măng Quang Sơn - sức mạnh đoàn kết - vươn tới tầm cao”
 
Kế thừa từ Dự án Nhà máy Xi măng Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 2011. Bằng sự nỗ lực phấn đấu của mình, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Xi măng Quang Sơn đã từng bước vượt qua khó khăn ban đầu để khẳng định khả năng làm chủ thiết bị, nắm vững công nghệ, phát triển thị trường, xây dựng Công ty ổn định và ngày càng phát triển.

Trong qúa trình làm việc, Công ty Xi măng Quang Sơn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo, các phòng Ban của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Thêm vào đó, tổ chức Công đoàn Công ty đã có những hoạt động thiết thực quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, động viên kịp thời người lao động khi gia đình có khó khăn, có việc hiếu hỷ hoặc cá nhân ốm đau đột xuất.v.v...tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, tin tưởng vào sự phát triển của Công ty.
 
Công đoàn Công ty đã phối hợp tốt với chính quyền thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty. Công ty đã thực hiện ký kết Thoả ước lao động tập thể, ban hành Nội quy lao động, 100% người lao động được đóng Bảo hiểm xã hội, công tác An toàn vệ sinh lao động được đặc biệt coi trọng.…nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, văn minh, hiện đại.
 
Ngoài ra, các phong trào hoạt động thể thao được tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn, trong nội bộ Công ty cũng đã đem lại cho người lao động một bầu không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần vào thành tích chung của Công ty.
 
Hoạt động từ thiện là một trong những hoạt động mà chính quyền và Công đoàn Công ty luôn luôn ủng hộ, quan tâm đến người nghèo ở vùng sâu vùng xa, đồng bào bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo vượt khó, học sinh đạt thành tích cao trong học tập…..được địa phương và các tổ chức từ thiện ghi nhận.
 
Các danh hiệu thi đua đã đạt được trong những năm qua đánh dấu kết quả phấn đấu của cá nhân, tập thể trong toàn Công ty.

Năm 2011
 
- Bộ Công thương tặng Bằng khen cho 03 tập thể.
 
- Tổng Công ty tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 13 cá nhân.
 
- Tổng Công ty tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 tập thể.
 
- Tổng Công ty tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 09 cá nhân.
 
- Công ty khen thưởng cho 27 cá nhân.
 
- Công đoàn Công thương Việt Nam công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi năm 2011” cho 01 đoàn viên Công đoàn.
 
- Công đoàn Xi măng Quang Sơn được công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Có 03 công đoàn bộ phận và 07 đoàn viên công đoàn được nhận Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty.
 
- Đảng bộ bộ phận được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Có 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
- Thành tích đã đạt được trong năm 2011 tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, tập thể cán bộ công nhân trong Công ty tiếp tục phấn đấu, đặt niềm tin vào sự phát triển của Công ty.
 
Năm 2012


- Bộ Công thương tặng bằng khen cho: 01 tập thể và 02 cá nhân.

- Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 05 tập thể và 07 cá nhân.

- Công đoàn Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 03 tập thể và 06 cá nhân.

- Tỉnh thái nguyên tặng Bằng khen về công tác bảo vệ an ninh tổ quốc cho 01 tập thể.

- Cục An toàn vệ sinh lao động tặng giấy khen cho: 01 tập thể và 01 cá nhân.

- 01 tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc".

- 03 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

- 10 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

- Đảng bộ bộ phận được công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh" , có 9 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2013


- Bộ Công thương tặng bằng khen cho: 02 tập thể và 02 cá nhân.

- Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 06 tập thể và 14 cá nhân.

- Công đoàn Bộ Công thương tặng cờ toàn diện cho 01 tập thể.

- Công đoàn Bộ Công thương tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

- Công đoàn Tổng Công ty tặng Giấy khen cho: 03 tập thể và 06 cá nhân.

- Tỉnh thái nguyên tặng Bằng khen về công tác bảo vệ an ninh tổ quốc cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

- Cục An toàn vệ sinh lao động tặng giấy khen cho: 01 tập thể và 01 cá nhân.

- 01 tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc".

- 04 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

- 24 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

- Đảng bộ bộ phận được công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh" , có 10 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2014

- Bộ Công thương tặng cờ thi đua cho 01 tập thể.

- Bộ Công thương tặng bằng khen cho: 02 tập thể.

- Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 05 tập thể và 10 cá nhân.

- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng "Cờ toàn diện" cho 01 tập thể.

- Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

- Công đoàn Bộ Công thương tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

- Công đoàn Tổng Công ty tặng Giấy khen cho: 03 tập thể và 06 cá nhân.

- Bộ Lao động thương binh và xã hội tặng bằng khen về "An toàn vệ sinh lao động & Phòng chống cháy nổ" cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

- Cục An toàn vệ sinh lao động tặng giấy khen cho: 01 tập thể và 01 cá nhân.

- 01 tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc".

- 03 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

- 38 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

- Công ty đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa".

- Đảng bộ bộ phận được công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh" , có 09 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2015

- Bộ Công thương tặng Bằng khen cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác

- An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2015.

- Bộ Công an tặng Bằng khen cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào  Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015.

- Bộ tài chính tặng Bằng khen cho đơn vị đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015.

- Bộ Công thương tặng bằng khen cho: 03 cá nhân.

- Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng đơn vị đac có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2015.

-Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 04 tập thể và 15 cá nhân.

- Công đoàn Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 03 tập thể và 09 cá nhân.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng cho đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

- Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Hỷ tặng giấy khen cho đơn vị đã có thàng tích xuất sắc trong công tác năm 2015.

- 03 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

- 18 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

- Công ty đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa".

- Đảng bộ bộ phận được công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh" .

Năm 2016


- Bộ Công thương tặng bằng khen cho: 01 tập thể và 02 cá nhân.

- Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 02 tập thể và 08 cá nhân.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho Công ty có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân PCCC” năm 2016.

- Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên tặng giấy khen cho 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC năm 2016.

- Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 02 tập thể và 08 cá nhân.

- 02 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

- 15 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

- 01 tập thể đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa".

- Đảng bộ bộ phận được công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh" .

Năm 2019

- Tổng Công ty tặng giấy khen cho: 01 tập thể và 24 cá nhân.

- Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng cho: 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

- Công đoàn Công ty được Công đoàn Công thương tặng cờ thi đua cho: 01 tập thể.
 

LIÊN HỆ

Công ty TNHH Một Thành viên Xi măng Quang Sơn
Địa chỉ: Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (+84)208 382 3228
Fax: (+84)208 382 3243
Email: [email protected]
Website: ximangquangson.vn/ximangquangson.com.vn
MST: 4600964966 do Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/07/2011
Người chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Ngọc Phương, Phó Giám đốc Công ty

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

       

HỖ TRỢ


Thiết kế và phát triển: Gamma NT